Welkom op mijn tijdelijke website

Algemene voorwaarden

Algemeen:

1: Heb je foto’s laten maken bij Dinanne Fotografie, en je wilt niet dat deze gedeeld worden op haar social media en/of website etc., dan dien je dit schriftelijke (bijvoorbeeld per mail) aan Dinanne Fotografie door te geven. Ontvangt Dinanne Fotografie geen schriftelijk bericht, dan is het mogelijk dat de foto’s worden geplaatst op haar social media en/of website etc.

2: Afspraak? Deze wordt door Dinanne Fotografie per mail aan je bevestigd.

3: Wanneer Dinanne Fotografie geen schriftelijke bevestiging (bijvoorbeeld per mail) heeft ontvangen dan zijn de algemene voorwaarde bij geen bericht vanaf jouw zijde goedgekeurd.

4: Door ziekte of persoonlijke omstandigheden van Dinanne Fotografie haar kant, slecht weer of andere redenen die een negatieve invloed hebben op de fotoshoot, dan is Dinanne Fotografie in de gelegenheid om de fotoshoot te annuleren. Er zal op een later tijdstip een nieuwe afspraak worden ingepland.

5: Jij hebt de mogelijk om 3 dagen ( = 72 uur) voor de afgesproken tijd de afspraak en/of fotoshoot kosteloos te annuleren. Annuleer je binnen 3 dagen ( = 72 uur) de afspraak en/of fotoshoot, dan is Dinanne Fotografie genoodzaakt om 25% van de totale factuur in rekening te brengen voor het treffen van de voorbereidende werkzaamheden.

6: Is er een locatie geboekt, dit kan ook bij een actie zijn, bij jouw fotoshoot en jij annuleert de fotoshoot, dan zijn de volledige kosten van de huur van de locatie voor jouw eigen rekening.

7: Dinanne Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of lichamelijk letsel welke voor jou is ontstaan tijdens of na de fotoshoot.

8: De betaling dient uiterlijk 3 dagen ( = 72 uur) voor de fotoshoot 100% te worden voldaan. Is de betaling niet (volledig) voldaan, dan zal de fotoshoot niet doorgaan. De betalingen zullen worden voldaan door middel van een factuur. Tenzij er andere voorwaarden op de factuur gemeld staan, dan gelden die voorwaarden voor die fotoshoot.

9: Nabestellen van foto’s en/of fotoproducten; zie hiervoor punt 7.

10: Wanneer Dinanne Fotografie spreekt of schrijft over foto/foto’s, dan betekend dit digitale foto’s. Producten, bijvoorbeeld fysieke foto/foto’s, wordt specifiek in de factuur vermeld.

Levering:

1: De foto’s levert Dinanne Fotografie digitaal in hoge resolutie-bestanden aan.

2: Jij bent bekend met de manier (ook wel de handtekening van de fotograaf genoemd) hoe Dinanne Fotografie haar foto’s als eindproduct aflevert. Hiervoor heb jij Dinanne Fotografie haar website en/of social media bekeken en deze sfeer en stijl van fotografie spreekt jou aan.

3: Wanneer jij, uit jouw persoonlijke online galerij, de foto’s gekozen hebt, dan geldt per die datum een maximale levertijd, van de digitale foto’s, van circa 4 weken.

4: Dinanne Fotografie is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave van jezelf. Het is mogelijk dat jouw beeldscherm afwijkt van Dinanne Fotografie haar beeldscherm en dan is het mogelijk dat jij andere kleuren ervaart dan dat zij doet.

5: De weergave van Dinanne Fotografie haar beeldscherm is bepalend.

6: Dinanne Fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen bij fotoafdrukken.

Auteursrechten:

1: Het auteursrecht van de foto’s blijft te allen tijde bij Dinanne Fotografie en van Dinanne Fotografie.

2: Wanneer jij uitdrukkelijk niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op Dinanne Fotografie haar social media, website, LinkedIn, Blog etc., zoals eerder hierboven beschreven, dan dien je dit vooraf (schriftelijk, per mail), kenbaar te maken bij Dinanne Fotografie.

3: Dinanne Fotografie is vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken als promotie en voor haar portfolio voor haar eigen website en/of haar social media tenzij vooraf anders is overeengekomen en dit schriftelijk (per mail) kenbaar is gemaakt bij Dinanne Fotografie.

3: Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze aan jou zijn aangeleverd door Dinanne Fotografie.

4: Wil jij met een foto meedoen aan een fotowedstijd? Dan dien je vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan Dinanne Fotografie of dit akkoord is met de desbetreffende foto/foto’s. Mocht je hier toestemming voor krijgen, dan dien je haar naam (Dinanne Fotografie) hierbij te vermelden.

5: Dinanne Fotografie houdt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Tevens houdt Dinanne Fotografie het recht om informatie op haar website en/of social media te allen tijde te wijzigen.